Բժիշկ

1Վիրուսային հեպատիտ B

  1.Վիրուսային հեպատիտ B-ի համաճարակաբանություն

  2.Վիրուսային հեպատիտ B-ի ախտածագում, կլինիկա, դասակարգում և ախտորոշում

  3.Վիրուսային հեպատիտ B-ի բուժում և կանխարգելում

2Վիրուսային հեպատիտ C

  1.Վիրուսային հեպատիտ C-ի համաճարակաբանություն

  2.Վիրուսային հեպատիտ C-ի ախտածագում, կլինիկա, դասակարգում և ախտորոշում

  3.Վիրուսային հեպատիտ C-ի բուժում և կանխարգելում